دورکاریِ استارتاپها در بحران کرونا

۱- جابجایی اولویت‌ها همهٔ ما با توجه به روندهای جهانی این بحران به این نتیجه رسیده‌ایم که موقعیت فعلی ایجاد شده یک وضعیت منحصربفرد و ویژه است. اولویت‌های معطوف به بازدهی بالا (که صرفاً دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را مدنظر داشت) را بااولویت‌های حفظ سلامت نیروی انسانی و کمک به کاهش رفت و آمد شهری جابجا کنیم. با این کار به حل این بحران از یک سو و کاهش اضطراب کارکنان و… ادامه مطلب دورکاریِ استارتاپها در بحران کرونا