وظایف کارشناس دیجیتال مارکتینگ چیست؟

روزهای آخر سال ۹۶ که بعنوان مشاور در فروشگاه اینترنتی بورسیکا مشغول کار بودم تصمیم به جذب یک کارشناس جدید در بخش دیجیتال مارکتینگ شد. پیش از هر چیز باید می‌دانستیم که فرد جدید بایستی دارای چه ویژگی‌ها یا توانمندی‌هایی باشد؟ در واقع ما باید تعیین می‌کردیم که در ابتدا چه کارهایی از یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ  انتظار داریم و او برای انجام آنها بایستی واجد چه شرایطی باشد؟ جمع‌بندی ما در آن روز مواردی… ادامه مطلب وظایف کارشناس دیجیتال مارکتینگ چیست؟